Gjengangar i tingretten:

Dom nummer 16 for ulovleg køyring

Ein herøymann i 20-åra er dømd til fengsel i 75 dagar for ein serie med lovbrot av varierande art.

Lovsamling 

Nyhende

Det var ikkje mannen sitt fyrste kjennskap med rettssystemet då han nyleg blei framstilt for Sunnmøre tingrett. Mellom anna fekk han sin 16. dom for køyring utan førarkort.