Maritim Food går frå 40 til 10 tilsette

Nedbemanninga i Maritim Food i Gjerdsvika er i full i gang. Bedrifta skalerer ned frå nærare 40 til om lag ti tilsette.
Nyhende

– Ein del tilkallingsvakter har allereie slutta. Det same gjeld for eit par fast tilsette som har skaffa seg anna arbeid. Frå august av nedbemannar vi med 20 fast tilsette.