Får felle meir hjort i Sande

Hjortebestanden aukar meir enn forvaltinga kan ta unna.

Plage: Hjortebestanden er veksande fleire stadar. No må det fellast fleire dyr.  Foto: Johnny Larsen

Nyhende

Gurskøya Sør har no fått løyve frå Sande kommune til å felle 20 fleire hjort i 2019. Bakgrunnen er teljingar og innspel frå grunneigarar som syner at talet på hjort har auka betrakteleg.