Formannskapet vil ha heilårsskyss for elevane frå Sandvika, trass åtvaring:

– Det vil skape presedens

Kommunalsjef Sølvi Lillebø Remøy åtvara politikarane om at heilårskyss i Sandvika vil skape presedens, men dei folkevalde ser ut til å gå for løysinga.

Det viktigaste er at elevane er trygge. Vi må heller berre ta etterspela.

Tine Storøy (H)
Nyhende

I alle fall leverte fleirtalet av dei folkevalde eit tydeleg signal til administrasjonen under formannskapsmøtet denne veka. Administrasjonen vil no legge fram ei politisk sak, der heilårsskyss i Sandvika er tema.