108,5 mill. til Fosnavåg hamn:

«Goggen»: – No kan verdiskapinga byrje!

– Eg har aldri vore oppteken av å bruke mest mogleg pengar. Eg vil få mest mogleg igjen for kvar krone. Og eg meiner dette er eit prosjekt der vi kan få att mykje verdiskaping.

JON GEORG DALE: Samferdselsministeren var i godt humør då han overleverte dei gode nyheitene fredag.  Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

Det seier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i ein kommentar til Vestlandsnytt etter at han i solskinet fredag troppa opp på kaia i Fosnavåg og delte ut 108, 5 millionar kroner til hamneutdjuping på Fosnavåg hamn.