Samferdselsutvalet vil forsere rute 01-tiltak

Samferdselssjefen vende tommelen ned til snarlege utbetringar av kaiene på rute 01. Men politikarane bestilte ei eiga sak om firkantsambandet.

Utne: Norled har opna for å flytte denne ferja, bygd i 2015, inn i sambandet Larsnes–Åram–Voksa–Kvamsøya komande vinter, slik at «Kvam» vert plassert i Haram og dermed får avløyst «Austevoll».  Foto: Harald Sætre

Nyhende

Det var onsdag 12. juni samferdselsutvalet tok opp ei sak om ferjesituasjonen i rute 01. Bakteppet er todelt: For det første er det ferjekaier i sambandet som treng snarlege utbetringar. For det andre har Norled tilbode seg å setje inn den fire år unge ferje «Utne» i sambandet, som erstatning for 42-åringen «Kvam».