Sameiget Flusund med råd til Herøy kommune:

Tilrår gravplass i Frøystadmyrane

Herøy kommune må respektere dei tidlegare avtalane som er inngått med Sameiget Flusund.

Flusund: Herøy kommune har gjort avtale med eigarane av Sameiget Flusund om ikkje å ta meir grunn til utviding av gravplassen. Likevel er utviding her eit alternativ. 

Nyhende

Det skriv Per Kristian Furø i ein kommentar til gravplassanalysen for Bergsøy/Leinøy. Furø er styreleiar for sameiget av eigedomen som ifylgje avtale med kommunen ikkje skal avstå meir grunn til gravplassen enn det som blei gjort på 80-talet.