Havyard Cup 2019

Slik ser ekte fotballglede ut!

Trass færre påmelde til årets Havyard Cup, er arrangørane godt nøgde med årets gjennomføring.

Vi set stor pris på alle foreldra som bidreg med frivillig innsats.

Tom Beddari
Nyhende

– Folk verkar happy, og så langt har alt gått som smurt.