Alvorlege signal frå ungdomen

Sande kommune vil ta eit krafttak for ungdomen. Det trengst også, for ei fersk undersøking mellom ungdomen syner at dei trivst dårlegare og brukar meir og meir tid framfor ein skjerm.

Ikkje så god utvikling: F.v. Anne Marte Beitveit, Bjørn Flatøy, Ruth Anita Hatlebrekke Rekdal og Elin Almestad på møtet i formannskapet, der sistnemnde tok ein gjennomgang av den siste Ungdata-rapporten – i denne omgang gjeldande ungdomssteget. 

Nyhende

Resultata av ungdomssteget i Sande si Ungdata-undersøking er no klare. Tysdag presenterte konsulent Elin Almestad frå oppvekst- og kulturavdelinga tala.