Har du lyst til å bli eigar av eit staseleg forsamlingshus?

Nyhende

Bygdefolket markerte i fjor at forsamlingshuset Sagatun runda hundre år. No er huset lyst ut for sal.