Ber om snarleg gravplassavklaring

Ein huseigar i nærområdet har venta på svar frå kommunen på spørsmål han tidlegare sende inn når det gjeld gravplass i Grønhaugen.

ANSVARLEG: Ein huseigar i Grønhaugen vil halde kommunen ansvarleg for alle tap han får på manglande gravplassavklaring. 

Nyhende

No vil han ha eit endeleg svar, eller ein klar indikasjon på om Grønhaugen kjem til å bli valt som gravplass eller ikkje. Huseigaren skal selje eigedomen sin og har varsla at han vil halde kommunen ansvarleg for alt han vil få av verditap på eigedomen og krevje tilsvarande kompensasjon frå kommunen.