Herøyværing saknar det han meiner er eit tabu i gravplassdiskusjonen:

– Må snakke om kremasjon

Helge Rødseth følgjer engasjert med på debatten som no går føre seg kring ny lokasjon for gravplass i Herøy. Men i hans auge er der eit aspekt ved diskusjonen som blir alt for lite omsnakka.

Illustrasjonsfoto: Herøyværing Helge Rødseth saknar at det vert snakka meir om kremasjon både blant dei folkevalde og i heimen elles, spesielt i desse tider då gravplasslokalisering er i vinden. Han peiker på at dette er eit tiltak som kan vere sparande på fleire punkt. Han spør derfor om ikkje det er på tide å vurdere eit eige krematorium på Ytre Søre. Han har all respekt for at kremasjon er uønskjeleg blant mange, men han meiner derimot at ein er nøydd til å snakke om moglegheitene og gi folk eit val.   Foto: Arkivfoto: Bjørnar T. Sævik

Nyhende

– Når vi fyrst er inne på temaet, kvifor vert ikkje det snakka meir om kremasjon blant dei folkevalde? Eg føler dette har blitt eit tabu å ta opp, men sanninga er at dette er noko vi må snakke om og vurdere nærare.