Kommunen held fast på vedtak om Sandebukta

Fiskarlaget får ikkje gehør for oppmoding om kjøp av Sandebukta hamn.

SANDEBUKTA: Fiskarlaget er uroa over at Sandebukta fiskerihamn kan hamne på private hender. 

Nyhende

Herøy kommune ser ingen grunn til å ta vedtaket om ikkje å kjøpe Sandebukta fiskerihamn opp til ny vurdering. Oppmodinga frå Søre Sunnmøre fiskarlag har ikkje tilført saka nye moment, heiter det i eit notat til formannskapet.