Fylkesplansjef Ole Helge Haugen vitja Sande kommunestyre:

– Sande er for dårlege til å orientere seg

Fylkesplansjef Ole Helge Haugen meiner Sande kommune har potensial for betring på fleire område. Mellom anna meiner han at Sande ikkje er flinke nok til å orientere seg i terrenget.

OLE HELGE HAU­GEN: Fyl­kes­plan­sje­fen for­tal­de om kor­leis Sande står i for­hold til dei andre kom­mu­na­ne, og kom også med no­kre an­be­fa­lin­gar til Sande-po­li­ti­ka­ra­ne. 

Nyhende

Haugen innleia føredraget, som varte i godt over ein time, med å snakke litt generelt. Der opplyste han mellom anna om at det no blir stilt krav til kommunane om at det skal vere ein klar samanheng mellom kommuneplanen og budsjettet.