Prinsippsak om leskur eller sauefjøs:

Får behalde tildelt SMIL-tilskot

Sauebonden i Torvik skal ikkje misse eit tilskot han tidlegare har fått lovnad på.
Nyhende

– Endringane han har gjort på sauefjøsen meiner vi har så lite å bety at vi ikkje kan ta frå han tilskotet han tidlegare har fått.