Jensholmbrua må skiftast ut:

Lovar ny bru før jul

Statens vegvesen stadfestar no at Jensholmbrua på fylkesveg 654 er i så dårleg forfatning at ho må rivast. Ei ny bru skal vere på plass innan 1. desember i år.

No er det berre å få entreprenøren i sving.

Bjarne Kvalsvik
Nyhende

– Status er at vi har gjennomført tilbodskonkurranse for riving og bygging av ny bru, opplyser prosjektleiar Arild Vikan i Statens vegvesen.