Herøy kommune kjøper fire av fem fiskerihamner

Det vart ei vanskeleg sak for kommunestyret i Herøy då dei skulle gjere endeleg vedtak rundt dei fem fiskerihamnene som staten vil avhende. Den eine kan no ende opp hos private.
Nyhende

Både maritim og teknisk komite og formannskapet gav eit tydeleg signal på at dei meiner hamnene bør vere offentlege, då dei var oppe til behandling der tidlegare i mars. Formannskapet konkluderte derimot med at dei helst ville ha hamnene gratis, og at dei iallfall ville forhandle om prisen. Det viste seg seinare at det ikkje var rom for forhandling, og difor måtte kommunestyret bestemme seg for om dei ville kjøpe hamnene til takst, eller om dei ville gi private sjansen til å kjøpe hamnene.