Ikkje lenger direkte opprykk for vinnaren av fjerdedivisjon:

Malins om ny endring i fjerdedivisjon: – Må jobbe endå hardare

Fotballforbundet fekk brei støtte for forslaget om å endre reglane for opprykk og nedrykk mellom tredje- og fjerdedivisjon. Bergsøy-trenaren reagerer på endringa.

TOM­MY MALINS: En­gelsk­man­nen er ik­kje spe­si­elt for­nøgd med den nye om­leg­gin­ga i di­vi­sjons­sys­te­met.   Foto: Stian Langlo Driveklepp

Nyhende

Det var mange saker å ta stilling til då årets Forbundsting blei arrangert på Ullevaal stadion i helga. Mellom anna fatta forbundstinget vedtak om endring av seriestrukturen for kvinner, der det no skal vere ti lag i dei to øvste divisjonane, mot tolv tidlegare. I tillegg blei det gjort vedtak om at eit utval skal vurdere andrelaga si framtid i seriesystemet. Dette gjeld for både kvinner og menn.