Hjortejakt på det jamne i Herøy, men i Sande gjekk det betre:

– Ein veldig god jaktsesong

– Det var mykje dyr og gode jaktforhold.

Det var ei klar betring frå året før.

Bjarte Rovde
Nyhende

Slik summerer leiaren for Gurskøy sør vald, Bjarte Rovde, opp hjortejakta i 2018 for deira del. Han fortel at dei kom godt i gong, og skaut 75 % av dyra allereie tidleg i oktober. Hans jaktlag tok 82 av 87 dyr på hovudkvoten, samt at dei fekk tildelt ei ekstrakvote på 12 dyr. Av denne kvoten felte dei ni dyr.