Samarbeid om totaltilbod til linefiskarar:

Einaste sør om Lofoten

I Herøy har ein fiskekjøpar og ein fiskar gått ilag og etablert eit tilbod som er det einaste i sitt slag sør om Lofoten.

Så dramatisk som råstofftilgangen har minka så måtte vi finne på noko...

Raymond Moltu
Nyhende

– For oss fiskarar er det viktig at vi kan ha eit fiskemottak med opne dører her i Herøy.