Politiet legg vekk hærverksaker

Politiet har lagt vekk etterforskinga av to hærverksaker i Herøy.

AVSLUTTA: Politiet har ikkje greidd å finne ut kven som stod bak skadeverket på Myrsnipa barnehage. 

Nyhende

Politiet har ikkje greidd å finne ut kven som stod bak skadeverka som blei utførte på Myrsnipa barnehage og Leikanger skule i fjor sommar. På sistnemde blei det utført skade på fasaden, medan det var taket det gjekk ut over på Myrsnipa.