Presisering om gebyr

Nyhende

Herøy kommune har ikkje teke noko ekstra gebyr i samband med geologirapportane vi skreiv om i førre avis.  Gebyret på vel 5000 kroner gjeld dispensasjon og frådeling, og hadde ifyglgje kommunen blitt utskrive uavhengig av om det var kravd geologisk vurdering. Vi seier oss leie for den misvisande formuleringa  «kommunen tok også 5000 kroner ekstra for å lese den geologiske rapporten».


Ikkje rom for tolking av stivbeint regelverk:

Skredfare råkar mange tiltak

– Det er vel ikkje verre om sauene står under tak, enn at dei går ute om det skulle kome eit ras.


Red.