Støttar likevel Sunnmørsjekta

Herøy kommune vil likevel støtte drifta av Sunnmørsjekta med eit årleg tilskot.

Anna Ola­va: Her­øy kom­mu­ne vil li­ke­vel bi­dra med eit år­leg drifts­til­skot til Sunn­mørs­jek­ta Anna Ola­va. 

Nyhende

Komite for næring, kultur og idrett har vedteke at Sunnmørsjekta skal få eit årleg driftstilskot frå Herøy kommune. Rådmannen frårådde tilskot frå kommunen med å vise til avtalen som seier at eigarstyret for Herøy kystmuseum skal koste drift og vedlikehald av båten.