Sande-elevane scorar svakare

Resultata frå dei nasjonale prøvene for 2018 viser at Sande-elevane gjer det dårlegare enn tidlegare.
Nyhende

Dei nasjonale prøvene for 5.-klassingar målar evnene til elevane i engelsk, lesing og rekning. Målet er å kartlegge i kva grad kunnskapane til elevane er i samsvar med dei krava som blir stilt i Kunnskapsløftet.