Miljøforureining ved kalkverket?

Sande kommune har sett i verk undersøkingar etter krav frå Fylkesmannen.
Nyhende

Nyleg tok Fylkesmannen imot eit anonymt tips med tilhøyrande fotografiske vedlegg. Lokaliteten er ved Breivik Kalkverk, der innsendaren påstår at ein eldre kalkomn med asbest er nedgraven under havnivå, samt at det også er graven ned bygningsrestar med eternittplater på staden.