Nytt ferjeanbod frå 2022 opnar for:

Betringar på rute 01

Fylkeskommunen opnar no for at det vert lik rutetid heile veka på Larsnes-sambandet. – Dette må reknast som eit framsteg for oss øyfolket, seier Ragnar Kvamme.

Betring i sikte: Lik rutetid heile veka, og ei permanent ordning med nattferje. Det ser ut til å bli realiteten på Larsnes-sambandet når nytt anbbod skal i funksjon frå årsskiftet 202 022, om vel tre år. (Arkivfoto)  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Dei to grendelaga i ytre Sande og ordførar Dag Vaagen har siste dagane vore involverte i ein e-post-dialog med rådgjevar Atle Ræstad i fylkeskommunen si samferdselsavdeling.