Russiske eigarar satsar 100 millionar kroner på smoltanlegg på Moltu:

– Dette vil skape store ringverknadar

Den russiske oppdrettsgiganten Russian Aquaculture er no godt i gang med utbygging for millionsummar på Øyralaks-anlegget på Moltustranda. Viktig satsing, meiner dagleg leiar i Villa Smolt.
Nyhende

– Russarane er heilt avhengige av smolten vi leverer frå Moltu, og denne investeringa viser kor viktig norsk kunnskap og oppdrettsprodukt faktisk er. Vi er storfornøgde med denne utbygginga.