Etter ankebehandling i lagmannsretten:

Ny konkurs i Sunsea

Fem månader etter at tingretten avviste eit konkurskrav mot Sunsea Seafood har lagmannsretten slege selskapet konkurs.

NY KONKURS: Sunsea Seafood er det andre Sunsea-selskapet som blir slege konkurs på få månader. Eit tredje selskap i konsernet skal vere under avvikling.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Lagmannsretten har etter ei samla vurdering kome til at det er klar sannsynlegheitsovervekt for at gjelda til bedrifta på Moltustranda overstig verdiane i selskapet.