Glimt frå vår lokale fauna: Svartbak

"Ein lite populær art og blir av mange sett på som eit skadedyr"

Han er ein av dei vanlegaste fuglane å få auge på over heile øygruppa.

Nærgåande: Det er ikkje uvanleg å sjå svartbaken sittande langs rekkverk på bryggekanten. Då kan ein gjerne kome innan få meter frå fuglen før han trekk seg tilbake.  Foto: Johnny Larsen

Nyhende

Han er ein opportunist, og som dei fleste opportunistar i dyreriket vert han tiltrekt av menneske og overfloda av mat vi forårsakar.