Naboar til Gotefjøra i Gjerdsvika:

Kritiske til hytteplanar

Sande kommune meiner det ikkje er nødvendig å greie ut konsekvensane med eit hytteprosjekt Gotefjøra i Gjerdsvika. Merkeleg, meiner folk som bur i området.

KONSEKVENSAR: Naboane til det planlagde hytteområdet i Gotefjøra er usamde i fleire av konklusjonane i utbyggjarane si konsekvensanalyse.  Foto: Jann Flatval

Nyhende

Entreprenør B. Tarberg har fått utarbeidd reguleringsplan for eit hytteområde på Gota i Gjerdsvika. Her er det planlagt seks hytter med carport i rekke.