– Kopplamma har sterke karaktertrekk

I idylliske omgivnadar ytst i Hallebygda satsar Maria og Elias Waaler- Nupen på villsau. Med heile 183 i talet har det med tida vorte ein dyr, men også ein givande hobby for paret.
Nyhende

sommarsola har så vidt byrja og bryte opp morgonskylaget som ligg over Nupen gard ytst i Hallebygda i Sande. Det er blikstille hav og frå eit eldre, kvitt hus oppe i heia kjem der ei ung dame gåande. Det er Maria Waaler-Nupen, eigaren av Nupen gard. Bak ho kjem etter kvart også mannen hennar, Elias Waaler-Nupen. Den unge mannen lettar litt på sikspensen og stoppar litt opp i bakken for å helse på ein flokk med kopplam som er innegjerda på gardstunet. Dei to helsar lokalavisa og byrjar å vise oss rundt på familiegarden til Maria.