Raudnebbterne

Raudnebbterna er ein elegant og vakker liten sjøfugl som ein kan sjå flygande ved sjøkanten rundt heile Sørøyane.

Nesten 80 000 km reiser terna i snitt kvart år.

Nyhende

Når denne 35 cm lange fuglen kjem attende hjå oss for å hekke om sommaren har han gjennomført det lengste kjente trekket i dyreriket. Nesten 80 000 km har terna lagt bak seg sidan ho forlèt øyane våre, knappe ni månadar tidlegare!