For tidleg å avslutte tilsynet med Herøy kommune:

Fylkesmannen vil vite meir

Fylkesmannen er enda ikkje overtydd om at tilsynssaka med Herøy kommune kan avsluttast.

IKKJE FORNØGD: Fylkesmannen har gått gjennom Herøy kommune sine planar for å drive lovleg teneste innafor rus og psykisk helse, men har enda ikkje funne grunnlag for å avslutte tilsynet.  Foto: Jann Flatval

Nyhende

Tilstynet avdekka som kjent lovbrot innafor kommunen sine tenester til pasientar med psykiske lidingar og samtidig rus (ROP) då det blei gjennomført våren 2017. Oppfølginga av tilsynet resulterte i ein handlingsplan der kommunen presenterte tiltak for å rette opp dei lovmessinge mangelane med tenestene til den aktuelle pasientgruppa.