Manglande laussalsaviser

Etter ein teknisk glipp i trykkeri/distribusjon i natt, vart ikkje laussalsavisene til Vestlandsnytt produserte.
Nyhende

Dette fører til at det ikkje er mogleg å få fersk Vestlandsnytt på utsalsstadane i dag. Dei faste abonnentane skal i fylgje distribusjonsselskapet få avisene. Men også her kan det oppstå avvik.

Vi beklagar vanskane dette fører til for våre abonnentar.