– Kva anna aktivitet kan ein elles vere saman på tvers av alder, kjønn og nivå?