Tyske turistar skulle berre besøke museet – enda opp med roller i Herøyspelet

foto