Vestlandsnytt kjem tilbake med meir frå sommarfesten etter kvart.