Reiser i spora etter st. Olav i den nye TV-produksjonen: Lokal ekspert sentral i innspelinga

foto