Har avdekt oppsiktsvekkjande arkeologiske funn på Remøya og Voldsund