Musikk er viktig, men øvingsforholda til dels helseskadelege

foto