– Ætta fekk bere namnet etter sitt opphav: Kondeslekta

foto