Maria Parr er vinnar av fylkeskulturprisen 2021

foto