Klare for ny runde med prosjektkor – denne gongen med musikken til Queen