– Det er problemstillingar folk mest sannsynleg aldri må ta stilling til