Finvêrsdagar og Sumaramkome – ein god kombinasjon!