Kultur

Byr på «villsvinsjampo»

foto
Då Catarina var lita, laga faren hen­nar eig­ne bar­ne­bø­ker til henne. Ho vart ins­pi­rert og set­te seg eit am­bi­si­øst mål: – Eg vil­le bli endå bet­re enn han til å teik­ne. Det vart eg – i ung­dom­men, for­tel ho. Her ser vi ho sam­an med il­lust­ra­sjo­na­ne i hen­nar første bar­ne­bok. Foto: Josefine Spiro