Derfor inviterte kulturskulen til inspirasjonshelg