Aktuelle med sogehefte for 60. gong – dette står på innhaldslista i år