Korleis er byen i høve til peparkake-byggelova?

foto