Over 200 ungdommar samla i Herøy – dette seier dei lokale deltakarane om opplevinga